Tăng thời gian hoạt động dự án Hải Giang Merry Land lên 70 năm

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land, Khu kinh tế Nhơn Hội.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý Khu kinh tế điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land từ 50 năm lên 70 năm.
Lãnh đạo tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Trước đó, vào ngày 2/8 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã có tờ trình về việc điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án này.
Theo Vietnammoi.vn

Trả lời